Simon Høegmark

OM 

Simon høegmark


Formidler af naturens helbredende kræfter

Simon Høegmark i foredrag

SIMON GIVER DIG SVAR PÅ, HVAD NATUREN ER FOR EN STØRRELSE

Simon er direktør og stifter af virksomheden ViNatur, som har specialiseret sig i naturbaseret sundhedsfremme. Derudover har han i mange år arbejdet som leder og formidlingschef indenfor erhvervs- og oplevelsesøkonomien.


Simon har i sin ph.d. ved Syddansk Universitet forsket i betydningen af naturbaseret rehabilitering for mænd i livskrise og har udviklet en metode til at arbejde med naturbaseret sundhedsfremme. Metoden kaldes NBMC-metoden, hvilket står for de fire søjler: natur, krop, psyke og fællesskab, og den har vist positive resultater på deltagernes fysiske og mentale sundhed og livskvalitet. NBMC-metoden er løbende blevet videreudviklet, så den kan bruges til fremme af mental sundhed og trivsel for mange forskellige målgrupper, og den er implementeret i flere af landets kommuner samt i en række virksomheder til styrkelse af ledere og medarbejderes arbejdsglæde, kreativitet og fællesskab.


Simon er også uddannet lærer og natur-/friluftsvejleder samt har en master i naturvidenskab og en kandidatgrad i idræt og sundhed.

Oplev naturoplevelser sammen

Fremtidens løsninger kræver kreativitet. Og det sted, hvor mennesket er allermest kreativt, er i naturen. For når vi mennesker kommer ud i naturen, så kommer vi over i et andet mindset og slapper mere af. Vi kan tænke mere innovativt og kreativt, og de signaler vi får via duften, hørelsen og synet gør, at vi tænker i andre og nye muligheder.


Fremtidens samarbejde kræver det gode møde. Og hvad er så det gode møde? Det rummer ærlighed og tillid og sker, når mennesker har en fælles naturoplevelse. Det gør nemlig, at man får mere tillid til hinanden, man bliver mere ærlig, og man er mere åben overfor hinanden. Hierarkierne forsvinder, positive sociale relationer skabes, og man indstilles på at finde den bedst mulige løsning. Og alt det kan man tage med hjem på kontoret.

KONTAKT OG BOOKING

Du er velkommen til at oprette en forespørgsel nedenfor, hvis du ønsker at booke et foredrag med Simon, eller blot har et spørgsmål