Simon Høegmark

Foredrag med
Simon høegmark


I sine underholdende og tankevækkende foredrag stiller Simon skarpt på, hvordan en tættere forbundethed til naturen kan fremme både vores fysiske og mentale helbred samtidig med, at vi kan opleve et større nærvær og mere mening i livet og i samværet med hinanden. For der er ingen tvivl om, at vores mentale sundhed lige nu er truet, og at det er en af nutidens største udfordringer. Naturen er et undervurderet redskab til at fremme vores mentale sundhed og velbefindende – både på jobbet og i privatlivet.

Alle foredrag kan også bookes som både hele og halve temadage

Simon Høegmark i foredrag

Simon Høgmark Foredrag

Brug naturen til at fremme unges mentale sundhed

Simon Høegmark tager i sit foredrag fat i et højaktuelt emne; at alt for mange unge mistrives og oplever stress, angst og depression. Simon fortæller om, hvorfor naturen er så vigtigt et anker i ungdomslivet i nutidens accelerations- og præstationssamfund. Unge kan – ved at være mere i naturen – opleve en tiltrængt mental pause i en hverdag, hvor de stort set altid er på. De kan opleve tid til nærvær, glæde og stærkere fællesskab, hvilket kan smitte positivt af på både uddannelse og fritid.

Simon tager udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor naturbaseret sundhedsfremme og naturterapi, samt i sit eget arbejde med at hjælpe unge og voksne til bedre mental sundhed i naturen. Simon samarbejder nemlig med både kommuner og skoler, og har forløb, hvor han tager unge elever med på udflugt i naturen. Her lærer de at lave bål, leger lege, klatrer i træer, smider skoene, lader skuldrene falde og griner sammen. De styrker fællesskabet og fokuserer på aktiviteter, hvor man ikke hele tiden bliver bedømt ift. en karakterskala.

Simon inddrager også TV2 Fyn-programmet ”Findes løsningen på stress i naturen?”, hvor fire stressramte gymnasieelever var med ham ude i naturen i fire dage. Simon fortæller om, hvordan de unge gik fra at have masser af modstand mod øvelserne i naturen til at give slip og begynde at mærke en ny form for indre ro og glæde. De unges stresssymptomer blev målt både før og efter forløbet, ligesom eleverne blev interviewet et år efter forløbet, og resultaterne er yderst positive og øjenåbnende.

Simon giver konkrete forslag til, hvordan naturen kan tænkes mere ind i unges hverdagsliv, så flere får glæde af de positive gevinster ved en styrket forbundethed til vores naturlige ophav.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.

Simon Høgmark Foredrag

Brug naturen til at få et stærkere helbred og mere livsglæde

Simon præsenterer på en spændende og indlevende måde, hvor mange positive gevinster, der er ved at opholde sig mere i naturen. Naturen kan både fremme vores krop og trivsel samt booste immunforsvaret og øge vores mentale sundhed. Simon tager udgangspunkt i den nyeste forskning og viden om naturens gavnlige virkninger på vores krop, hjerne, følelser, sanser og immunforsvar, og han fortæller inspirerende om, hvordan sansninger og stemninger i naturen ligefrem kan have en helbredende effekt på os.

Kom med på en tidsrejse og få et inspirerende indblik i vores unikke krop og sind, og de urinstinkter, vi har nedarvet fra vores tidlige forfædre, som levede i og af naturen. Der er nemlig meget, vi kan lære af jæger-/samlerkulturen ift. vores moderne, travle liv. Simon fortæller, hvordan denne forståelse af vores egen natur kan hjælpe os til at få en større balance, nærvær og glæde ind i vores liv.

Simon fortæller helt konkret, hvordan vi kan få mere natur ind i hverdagen, og hvordan vi selv kan være med til at forstærke naturens positive indvirkninger. Inspirationen til at tænke naturen mere ind i hverdagslivet kan både være til gavn for os selv i vores privatliv, til gavn for de mennesker vi hjælper gennem vores arbejde samt være med til at styrke arbejdsglæde og fællesskab i vores arbejdsliv.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.


Simon Høgmark Foredrag

Virksomhedsledelse med fokus på mental sundhed og bæredygtighed – regenerativ ledelse

Nogle af de største samfundsmæssige udfordringer lige nu er stress og dårlig mental sundhed i kombination med alvorlige klimaforandringer – og disse problemstillinger er tæt forbundet med hinanden. Simon Høegmark fortæller i sit foredrag om, hvordan vi historisk har bevæget os så langt væk fra naturen, at vi ikke længere kan mærke vores egen natur og ikke længere er i kontakt med den omkringliggende natur, hvilket er årsagen til nutidens klimaudfordringer og den generelle mentale mistrivsel.

Ifølge Simon kalder dette på en helt ny form for tænkning, samt at ledere og organisationer skaber mere være- og bæredygtige arbejdspladser. De skal udgøre et økosystem, der passer til menneskets natur, og som er mere ansvarsfulde og kærlige ift. deres omgivelser og det store økosystem, de indgår i. Kort sagt er der behov for organisationer, der skaber meningsfulde arbejdspladser med høj trivsel samt giver mere tilbage, end de tager. Dette er også kendt som regenerativ ledelsesfilosofi.

Foredraget tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning i regenerativ ledelse og naturbaseret sundhedsfremme. Simon inddrager eksempler fra egen forskning såvel som fra sin erfaring med at hjælpe forskellige målgrupper til bedre fysisk og mental sundhed, herunder fra hans vejledning af virksomheder til større trivsel, kreativitet, arbejdsglæde og samarbejde. Simon præsenterer på en underholdende og tankevækkende måde, hvordan vi kan hente inspiration i naturen til at løse flere af de store udfordringer i vores moderne liv – inspiration som også vil geare organisationer til fremtiden.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.


Simon Høgmark Foredrag

Hjernens netværk – lær nyt med og i naturen

Naturen kan øge vores mentale velvære. Simon Høegmark tager udgangspunkt i den nyeste forskning og viden om naturens gavnlige indvirkninger på vores hjerne, følelser og sanser, når han indlevende og inspirerende fortæller om, hvordan sansninger og stemninger i naturen kan have en helbredende effekt på os.

Kroppen er ét stort sanseapparat. Der er fine netværk af nerver i hele kroppen, og nerver som løber til og fra hjernen. Hjernen bearbejder millionvis af sanseindtryk hvert sekund, både fra vores indre og ydre sanser, og hver gang vi lærer noget nyt og udvikler os, skabes der nye forbindelser mellem områder i hjernen og nye nervebaner dannes.

Simon tager fat i, hvordan man kan bruge naturen til at tænke på en helt ny måde. Han forklarer, hvordan informationer i hjernen bearbejdes alt efter, om de er registreret i et by- eller naturmiljø – for kroppen har faktisk mere overskud til at lære nyt, når vi opholder os i naturmiljøer, hvor vi er trygge, og sanserne er vakt.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.


Simon Høgmark Foredrag

Hvordan naturen kan bruges til at få langtidssyge tilbage i arbejde

Simon Høegmark er optaget af, hvordan naturen i højere grad kan komme både borgere, medarbejdere og arbejdsgivere til gavn. Han fokuserer på, hvordan naturen kan integreres i vores hverdagsliv og dermed give en positiv effekt.

Helsingør Kommune har i samarbejde med Simon afholdt et forløb, som har fået langtidssyge borgere tilbage i arbejde: medarbejdere er blevet uddannet i at bruge den metode (NBMC – natur, krop, psyke og fællesskab), som Simon har udviklet i sin forskning, og så er den blevet benyttet i et toårigt forløb. Evaluering heraf viser en markant fremgang i borgernes mentale og fysiske sundhed, ligesom flere borgere end vanligt er kommet i fast arbejde – faktisk er resultaterne banebrydende på området. Simon præsenterer på en passioneret og medrivende måde resultaterne og erfaringerne fra forløbet, ligesom han inddrager de mange positive gevinster, der generelt er ved at opholde sig mere i naturen.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.


Simon Høgmark Foredrag

Åndedrættet og naturen

I dette spændende og afstressende foredrag, starter Simon med at tage jer gennem den naturvidenskabelige og biologiske forklaring på, hvordan åndedrættet fungerer. Han beskriver, hvordan åndedrættet regulerer vores autonome nervesystem, og hvordan det både kan påvirke det sympatiske og parresympatiske nervesystem. Dertil tager han jer med på en historisk fortælling om, hvordan man gennem tiden har arbejdet med åndedrætsteknikker, og hvilke teknikker, der kan benyttes til at fremme både mental og fysisk sundhed. Simon fortæller ligeledes om, hvordan åndedrættet fungerer i symbiose med naturen. Han kommer ind på, hvordan gasudvekslingen foregår mellem mennesker og planter i forhold til fotosyntesen og respiration, samt hvad forskellen er på at lave åndedrætsøvelser indenfor kontra udenfor.

Sidste halvdel af foredraget er en åndedrætssession, hvor alle deltagere ligger på medbragte liggeunderlag. Lyset vil være dæmpet, der vil være tændte stearinlys og en afslappende stemning vil langsomt sprede sig, når Simon guider jeres åndedræt. Med afsæt i naturvidenskaben, lader Simon jer opsluge af jeres eget åndedræt og virkelig fokusere på, hvordan åndedrættet kan bruges som et værktøj til bedre velvære.

OBS: Alle deltagere skal medbringe eget liggeunderlag. Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.

KONTAKT OG BOOKING

Du er velkommen til at oprette en forespørgsel nedenfor, hvis du ønsker at booke et foredrag med Simon, eller blot har et spørgsmål