Simon Høegmark

Simon høegmark


Foredragsholder, forsker, forfatter, naturvejleder og naturterapeut.
Formidler om naturens helbredende kræfter

Simon Høegmark er optaget af, hvordan naturen i højere grad kan integreres i vores hverdagsliv, i private virksomheder og i offentlige institutioner, der arbejder med sundhed, velfærd, pædagogik, læring og trivsel, på en sådan måde, at den både kommer borgere og medarbejdere til gavn.

om simon

Brug naturen til at fremme unges mentale sundhed

Simon Høegmark tager i sit foredrag fat i et højaktuelt emne; at alt for mange unge mistrives og oplever stress, angst og depression.

Brug naturen til at få et stærkere helbred og mere livsglæde

Fordi naturen er det stærkeste redskab, vi har imod stress og stressrelaterede sygdomme!

Hvordan naturen kan bruges til at få langtidssyge tilbage i arbejde

Simon Høegmark fokuserer på, hvordan naturen kan integreres i vores hverdagsliv og dermed give en positiv effekt.

Simon Høegmark i foredrag

Om Simon Høegmark

I sine underholdende og tankevækkende foredrag stiller Simon skarpt på, hvordan en tættere forbundethed til naturen kan fremme både vores fysiske og mentale helbred samtidig med, at vi kan opleve et større nærvær og mere mening i livet og i samværet med hinanden. For der er ingen tvivl om, at vores mentale sundhed lige nu er truet, og at det er en af nutidens største udfordringer. Naturen er et undervurderet redskab til at fremme vores mentale sundhed og velbefindende – både på jobbet og i privatlivet.

På vores chefkonference havde vi fornøjelsen af Simon. Han inspirerede os til at tænke naturens muligheder ind i ledelse, strategi og personalepleje. Der var stor begejstring for workshoppen, og det var blandt andet, fordi Simon gik meget op i naturens sammenhæng og dens indflydelse på vores psyke.

Mette Langenge, Chefkonsulent

HK Kommunal

Vi har brugt Simon Høegmark til foredrag og workshop for kommunens politikere, medarbejdere og unge. En del medarbejdere er uddannet i Simons naturbaserede metode. Metoden kører som et forløb i kommunen, og er nu en fast del af kommunens sundhedstilbud, rehabilitering og trivselsforløb til borgere og unge – og med rigtig gode resultater. Vi ser frem til, at Simon forsat skal være med til at udvikle kommunens grønne omstilling, naturbaserede sundhedsfremme og grønne områder til rekreative miljøer for borgerne.

Anne Marie Søndergård

Ballerup Kommune

Folkeuniversitetet i Odense og i Kolding har haft stor glæde af Simons forelæsninger. Med engagement og indlevelse kobler Simon teori med praksis. Han har en varm, humoristisk og inkluderende tilgang til sin lyttere. Vi giver Simon de varmeste anbefalinger!

Ditte Løndahl Farup

Folkeuniversitetet, Odense

KONTAKT OG BOOKING

Du er velkommen til at oprette en forespørgsel nedenfor, hvis du ønsker at booke et foredrag med Simon, eller blot har et spørgsmål